HR IT EN DE

Svetvinčenat KLIMA I VEGETACIJA

Područje općine Svetvinčenat obuhvaća poljoprivredni prostor koji je smješten na unutarnjem dijelu jugozapadne zaravni porečko-pulske ploče.

  Na temelju prirodnih uvjeta gotovo je homogen. Graniči s općinama Vodnjan, Bale, Kanfanar, Barban i Žminj, Čitavo područje lagano se izdiže od juga prema unutrašnjosti s blago valovitim terenom malog nagiba na kojem se smjenjuju površine obrasle tipičnom mediteranskom vegetacijom i poljoprivredne površine prosječne veličine katastarskih čestica od oko 3.600 m2 omeđene suhozidom ili raslinjem.

Od poljoprivredni kultura koje se uzgajaju dominira vinova loza i maslina od višegodišnjih kultura, te povrće i ratarske kulture, a u stočarskoj proizvodnji ovčarstvo.

Područje općine Svetvinčenat ima submediteransku klimu. Na osnovi Köpenove klasifikacije klime na području je izražen slijedeći tip klime: glavna su kišovita razdoblja u jesen, a kišni minimumi u ljeti, srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca veća je od 22 o C , a osam mjeseci u godini ima srednju dnevnu temperaturu višu od 10 oC. Za općinu Svetvinčenat referentni su klimatski pokazatelji meteorološke stanice u Puli.
Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


gerenčir