HR IT EN DE

Svetvinčenat INFORMACIJE I OBVEZE PREMA TZ-u

Nakon dobivenog Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za gospodarstvo, ispostave Pula, privatan iznajmljivač ima sljedeće obaveze prema TZ-u Općine Svetvinčenat:

1) PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja, dužne su prijavljivati i odjavljivati goste u roku od 24 sata. Prijava i odjava gostiju vrši se 

putem portala eVisitor (Link na NN).


Za dodatne informacije kontaktirajte ured Turističke zajednice Općine Svetvinčenat.


2) PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Obaveza svakog iznajmljivača je plaćanje boravišne pristojbe na br. računa  HR3110010051743504742; model plaćanja 67; u pozivu na broj upisuje se OIB iznajmljivača.

Ako je riječ o pravnoj osobi, boravišna pristojba plaća se po noćenju (po zakonu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena tom razdoblju). Ako je riječ o fizičkoj osobi, tada boravišnu pristojbu iznajmljivač plaća u paušalnom iznosu jednokratno ili u tri obroka.


Tablica plaćanja po noćenju.


       

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama
po osobi i noćenju

Za razdoblje

I. (1.6.-30.9.) glavna sezona

II. (1.3.-31.5.;1.10-31.10) predsezona i posezona

III. (1.11-29.2.) izvansezona

B (Svetvinčenat)

6,00

4,50

3,50

D (Ostala mjesta u Općini Svetvinčenat)

4,00

2,50

2,00Tablica plaćanja paušalno.


Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

B (Svetvinčenat)

0,85

255,00

D (Ostala mjesta u Općini Svetvinčenat)

0,50

150,00


Paušal dobijete tako da broj prijavljenih ležaja pomnožite s „iznosom u kunama“ ili formulom: broj keveta x osnovni iznos BP-a (npr. 150,00 kn)  npr. 4 x 150,00kn= 600,00kn.


3) PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja turističku članarinu plaćaju na ukupan ostvareni prihod prema stopi za 1.skupinu djelatnosti ovisno o turističkom razredu:Turistički razred

Prva skupina

B (Svetvinčenat)

0,1564 - 2016.

0,1485 - 2017.

D (Ostala mjesta u Općini Svetvinčenat)

0,1224 - 2016.

0,1163 - 2017.

Iznajmljivač članarinu plaća u općini, gradu u kojem ima sjedište, a poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Nakon završetka turističke sezone, iznajmljivač je dužan ispuniti „Obrazac TZ“ i predati ga Poreznoj upravi. Članarina se uplaćuje na broj žiro računa: HR5210010051743527159 a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača s modelom plaćanja 67.


DOPIS ZA IZNAJMLJIVAČE PRIVATNOG SMJEŠTAJA - u pdf formatu
Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


Svetvinčenat - ples i neverbalno kazaliste