HR IT EN DE

svetvincentKULTURA I UMJETNOST

MEMORJALNA ZBIRKA

 Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. u Čabrunićima, župi Svetvinčenat. Školovao se u Kopru, Gorici i Rimu, gdje je 1943. na Gregoriani postigao bakalaureat iz teologij. Za svećenika je zaređen 11. travnja 1943. u Svetvinčentu. Službovao je u Baderni, Muntrilju i Kanfanaru. Bio je profesor i podravnatelj u pazinskom sjemeništu. Ubijen je 24. kolovoza 1947. u Lanišću, dok je dijelio sakrament potvrde. Tamo je i pokopan, a tijelo mu je 1958. prevezeno u grobnicu ispred crkve na groblju u Svetvinčentu. Danas mu se grob nalazi u župnoj crkvi Navještenja Marijina na Placi.

Memorijalna zbirka Sluge Božjeg Miroslava Bulešića smještena je prizemlju Župnog dvora na glavnom gradskom trgu Placi u Svetvinčentu. O njoj se danas brine don Ljubomir Bilić, Župnik župe Svetvinčenat.
Može se razgledati uz prethodnu najavu na telefon broj +385 (0)98 9234 788.

Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


Svetvinčenat Đani Celija