HR IT EN DE

Svetvinčenat KALENDAR DOGAĐANJA U SVETVINČENTU I OKOLICI

SREDNJOVJEKOVNE NOĆI


Srednjovjekovne noći

Srednjovjekovna noć u kaštelu Morosini-Grimani

PROGRAM:

LINK


Termini: 28.06., 05.07.,12.07., 17.07., 26.07., 31.07. - početak u 20,30 sati

               09.08., 16.08., 23.08., 30.08. - početak u 20,00 sati

               06.09. - početak u 19,30 sati

Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


gerenčir